כללי

מעגל השינוי הוא בעצם ספירלה

מעגל השינוי הוא תהליך אין סופי, אך יותר מאשר הוא מעגל, הוא בעצם ספירלה של התקדמות במסע. במהלך החיים אנו לעיתים רוצים ולעיתים נאלצים לעשות שינויים כדי לשמור על תנועה, להתקדם ולהתפתח. על פי המודל של פרוצ'סקה ודקלמנטה, מעגל השינוי מורכב מחמישה שלבים. השלב הראשון הוא קדם הרהור- בשלב זה איננו מרגישים צורך או רצון לעשות שינוי ואנו חסרי מודעות כיצד הוא ישפר את איכות חיינו. בשלב הזה לעיתים נשמע קולות חיצוניים של הסובבים אותנו אך לא באמת נייחס להם חשיבות. בשלב השני- שלב ההרהור- מתעוררת ההכרה ברצון או צורך בשינוי, עם זאת יש עדיין אמביבלנטיות לגביו (האם אני באמת רוצה, האם עכשיו זה הזמן המתאים?). השלב השלישי הוא שלב ההחלטה או ההכנה- כלומר הנכונות להתחיל בשינוי, כאן כבר נתחיל להתנסות בשינוי ההרגלים. "נעשה מפגש ניסיון" עם הדבר החדש. השלב הרביעי- פעולה- נהפוך לאקטיבים יותר, "נרשם לתכנית" ונתרגל את השינוי בחודשים הקרובים. השלב בחמישי- שימור השינוי לאורך זמן, אנו מפתחים מחוייבות כלפיו ומנסים למנוע נפילה. המעגל יכול להסתיים כאן וליצור את השינוי המבוקש כעוגן ודרך חיים אך גם אם תגיע נפילה ונחזור להתנהגות קודמת, לא תמה לה הדרך. המעגל הוא בעצם ספירלה. נפילה לא מחזירה אותנו הרבה אחורה… עשינו צעדי התקדמות. המשימה העומדת בפנינו, היא חוויית הלמידה מן התהליך והפיכתו לאבן דרך משמעותית שתישאר.

אולי גם תאהב